Regulamin Forum PrawoJazdy

Zanim zadasz pytanie, sprawdź czy już wcześniej ktoś nie udzielił na nie odpowiedzi. W tym dziale znajdziesz aktualne odpowiedzi na powtarzające się pytania.

Moderatorzy: dylek, ella, klebek

Regulamin Forum PrawoJazdy

Postprzez Smoke » poniedziałek 12 czerwca 2006, 10:21

Regulamin forum udostępnianego w serwisie http://www.prawojazdy.com.pl

 1. Usługa forum udostępniana w serwisie „www.prawojazdy.com.pl” jest udostępniana przez e-kierowca Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.
 2. Przed skorzystaniem z forum należy przeczytać niniejszy regulamin.
 3. We wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z usługi forum zastosowanie ma niniejszy Regulamin, Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania podane przed rejestracją w serwisie.
 4. Dostęp do serwisu forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 5. Pełne korzystanie z forum wymaga uprzedniej rejestracji w serwisie.
 6. Osoby zamieszczające wypowiedzi na forum, rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie na forum ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawierających wulgaryzmy czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady.
 8. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na stronach forum:
  1. reklam i przekazów zawierających treści reklamowe oraz linki do stron konkurentów,
  2. wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania uczestnik nie jest uprawniony,
  3. prywatnych spraw oraz uwag pod adresem konkretnych uczestników forum (w tym również tzw. ataki personalne w dyskusji) - do tego wszystkiego służą prywatne wiadomości,
  4. takich samych wątków w kilku różnych działach oraz takich samych wiadomości w kilku różnych wątkach,
  5. w krótkim czasie dwóch wiadomości jednej pod drugą (do edycji własnych wiadomości służy funkcja „ZMIEŃ”),
  6. wiadomości tylko w celu zwrócenia komuś uwagi, np. o błędzie ortograficznym,
  7. w wiadomościach elementów graficznych (zdjęć, rysunków, obrazków) zbyt dużych rozmiarów, utrudniających przeglądanie forum,
  8. wiadomości zawierających dane osobowe instruktorów/egzaminatorów (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych).
 9. Treść wysyłana przez uczestnika powinna być zgodna z działem tematycznym, dlatego ważne jest, aby przed umieszczeniem wiadomości w jakimś dziale zapoznać się z jego opisem.
 10. Przed napisaniem swojej wiadomości uczestnik powinien zapoznać się z tematami w dziale „Najczęściej zadawane pytania” (FAQ) i przeszukać forum – można to zrobić za pomocą dwóch wyszukiwarek (widoczne dwa przyciski „szukaj” w górnym prawym rogu strony), przy czym ta dolna od czasu zmiany szaty graficznej forum (w sierpniu 2010 r.) nie wyszukuje wszystkich wiadomości. Jeżeli mimo wszystko uczestnik nie znalazł bezpośredniej odpowiedzi na swoje pytanie, ale znalazł pasujący wątek, to w nim powinien dopisać swoją wiadomość.
 11. Temat wątku powinien być odpowiednio sformułowany i powinien jednoznacznie określać jego treść. W każdym wątku uczestnicy dyskutują tylko na jeden konkretny temat. Wątki typu "Kilka pytań....", "Pomocy", "Ważne pytanko", "Pytanie" itp. będą blokowane lub usuwane.
 12. Uczestnik nie powinien cytować długiej wypowiedzi. Odpowiadając na wiadomość, cytujemy tylko potrzebne fragmenty, a resztę wycinamy. Zwłaszcza nie cytujemy całej poprzedniej wiadomości.
 13. Pisząc wiadomość w danym wątku, uczestnik winien trzymać się jego tematu głównego.
 14. Na forum należy starać się pisać zgodnie z zasadami polskiej ortografii. Uczestnicy powinni używać polskich znaków, interpunkcji, a także nie pisać WIELKIMI LITERAMI, gdyż jest to uznawane za krzyk.
 15. Uczestnik nie powinien umieszczać na forum wiadomości, które nie wnoszą nic do dyskusji, są powieleniem lub wyrażeniem poparcia dla poprzednich wiadomości.
 16. Uczestnicy mogą na forum pisać czcionką pogrubioną, kursywą albo kolorem. Jednak powinni wykorzystywać te funkcje tylko wtedy, kiedy przyczyni się to do poprawy czytelności informacji lub zaakcentowania jakiegoś istotnego faktu. Pisanie całej wypowiedzi np. czcionką pogrubioną lub kolorową jest niemile widziane przez innych uczestników.
 17. Wątek może zostać zamknięty w przypadku, gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał, a dyskusja zaczyna odbiegać od początkowych założeń (tzw. OT).
 18. Uczestnik powinien kontrolować datę ostatniej wiadomości w wątku i nie odpowiadać na jakiś stary, nieaktualny już problem, chyba że chce się dopytać o szczegóły.
 19. Każdy uczestnik forum może używać tylko jednego konta.
  19a. Użytkownik nie może łączyć się z forum za pośrednictwem serwera proxy ani innych narzędzi utrudniających określenie jego prawdziwego adresu IP.
 20. Wiadomości, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących na forum zasad, będą blokowane lub przenoszone. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad stosowane będzie upomnienie.
 21. E-kierowca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z Regulaminem i Polityką prywatności, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w forum w stosunku do osób naruszających w rażący sposób postanowienia Regulaminu i Polityki prywatności.
 22. E-kierowca ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek w całości i w części oraz ograniczać działanie dowolnej funkcjonalności forum jednemu lub wielu uczestnikom.
  22a. E-kierowca zastrzega sobie możliwość blokowania rejestracji za pomocą adresów e-mail w określonych domenach, jeśli uzna, że ma to wpływ na poprawne działanie lub administrację forum.
 23. Uczestnikom naruszającym niniejszy Regulamin administracja forum ma prawo:
  1. blokować dostęp do forum poprzez zablokowanie adresu IP,
  2. blokować wszystkie loginy na czas określony lub bezterminowo,
  3. blokować możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo.
 24. E-kierowca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania forum. E-kierowca dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych.
 25. Reklamacje dotyczące funkcjonowania forum lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@e-kierowca.pl, lub listownie na adres: E-kierowca Sp. z o.o. sp. k., Aleja Wojska Polskiego 184, 71-256 Szczecin.
 26. Rozpatrzenie reklamacji będzie wysyłane w terminie 14 dni od otrzymania pisma na adres wskazany w reklamacji.
 27. Forum jest miejscem, które umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. E-kierowca nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji, chyba że zamieszczone treści są niezgodne z Regulaminem, Polityką prywatności warunkami użytkowania i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 28. Uczestnik forum wyraża zgodę na zamieszczanie swoich wpisów w „Szkole Jazdy” oraz innych mediach wydawanych przez E-kierowca.
 29. Uczestnik poprzez umieszczenie danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na forum udziela E-kierowca, bez konieczności uiszczenia odrębnego wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych danych.
 30. Korzystanie z usługi Mapy Google udostępnianej w serwisie lub jakichkolwiek danych albo informacji udostępnianych za jej pośrednictwem oznacza, że uczestnik zapoznał się i akceptuje Warunki korzystania z usługi Google oraz Warunki korzystania z usługi Mapy Google.
 31. E-kierowca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie oraz terminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na forum.
 32. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Avatar użytkownika
Smoke
Administrator
 
Posty: 32
Dołączył(a): środa 08 czerwca 2005, 16:10
Lokalizacja: Szczecin

Powrót do Najczęściej zadawane pytania

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości