Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Wszystko co nie mieści się w powyższych kategoriach.

Moderatorzy: ella, klebek

Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez maestro11 » piątek 22 kwietnia 2011, 13:41

Nowe rozporządzenie MINISTRA ZDROWIA w sprawie badań lekarskich kierowców.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami


1) ubiegające się o prawo jazdy;
2) posiadające prawo jazdy kategorii A, A1,B, B1, B+E, T;


Widzenie
stereoskopowe


1) dla kategorii A i A1 wymagane prawidłowe;
2) dla kategorii B, B1,B+E i T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:
a) ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,6 z korekcją(dopuszczalna korekcja w granicach: ±8,0 D),
(Do tej pory ostrość wzroku musiała wynosić 0,8 i wykluczona była korekcja)
b) pole widzenia oka widzącego wynosi 80° od skroni i co najmniej 30° od nosa oraz w górę i w dół,
c) od powstania jednooczności upłynęło co najmniej 12 miesięcy i badany
ukończył 20 lat


3) ubiegające się o prawo jazdy lub posiadające:
a) prawo jazdy
kategorii C, C1,D, D1, C+E,C1+E, D+E,D1+E lub
b) pozwolenie do kierowania tramwajem;
4) kandydaci na instruktora lub egzaminatora;
5) podlegające badaniom kontrolnym na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz art. 39j ustawy
z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

korekcja okularowa, soczewkami kontaktowymi, wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji;
dopuszczalna korekcja w granicach: ±8,0 D
(Do tej pory +- 4 D)

Załącznik nr 3
„Załącznik nr 4a
SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU
STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO
KIEROWANIA POJAZDAMI


1. Określenie:
1) ciężka hipoglikemia – oznacza spadek stężenia glukozy poniżej 55 mg/dl (tj. < 3,0
mmol/l), powodujący konieczność pomocy osoby drugiej w celu uzyskania ustąpienia
objawów oraz normalizacji glikemii;
2) nawracająca ciężka hipoglikemia – oznacza co najmniej drugi przypadek ciężkiej
hipoglikemii w okresie 12 miesięcy;
3) nieświadomość hipoglikemii – oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 55
mg/dl, tj. < 3,0 mmol/l) wartości glikemii, będące istotnym powikłaniem częstego
występowania epizodów hipoglikemii.

2. Lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo
jazdy lub posiadającej prawo jazdy, przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii,
niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy
o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania
pojazdami.

4. Osobie leczonej farmakologicznie ubiegającej się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1,
B+E, T albo posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, można wydawać
prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności pod warunkiem:
1) przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego
przypadku, przy czym okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać 5 lat;
2) wykazania przez osobę ubiegającą się o prawo jazdy lub posiadającą prawo jazdy
pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą
przytomności;
3) odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę chorą na cukrzycę;
4) w przypadku insulinoterapii – przedstawienia opinii specjalisty diabetologa.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania
pojazdami jest nawracająca ciężka hipoglikemia oraz nieświadomość hipoglikemii.6. Osobie leczonej farmakologicznie ubiegającej się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1,
C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem lub świadectwo kwalifikacji
zawodowej albo posiadającej prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E,
pozwolenie do kierowania tramwajem lub świadectwo kwalifikacji zawodowej, można
wydawać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności pod warunkiem:
1) przedstawienia opinii specjalisty diabetologa;
2) przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego
przypadku, przy czym okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać 3 lat, a w
przypadku insulinoterapii – jednego roku;
3) wykazania przez osobę ubiegającą się o prawo jazdy lub posiadającą prawo jazdy
pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą
przytomności;
4) odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę chorą na cukrzycę, w
szczególności poprzez regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi,
przynajmniej dwa razy dziennie oraz w porach dnia związanych z kierowaniem
pojazdami;
5) udokumentowania kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego.


7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania
pojazdami jest jakikolwiek przypadek ciężkiej hipoglikemii, nieświadomość hipoglikemii oraz
inne powikłania związane z cukrzycą, wykluczające możliwość kierowania pojazdami.

Załącznik nr 4
„Załącznik nr 4b
SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA PADACZKĘ W CELU
STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO
KIEROWANIA POJAZDAMI1. Padaczka oznacza chorobę o różnej etiologii, charakteryzującą się występowaniem napadów
padaczkowych, będących wyrazem zaburzeń czynności mózgu. Padaczkę rozpoznaje się w
przypadku wystąpienia co najmniej dwóch napadów padaczkowych w okresie 5 lat, w odstępie
dłuższym niż 24 godziny. Dla potrzeb orzeczniczych o rozpoznaniu padaczki decyduje lekarz
neurolog.

4. Lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy
lub posiadającej prawo jazdy, przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej
lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie
powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji
zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami.


5. Osobie, u której rozpoznano padaczkę, przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, ubiegającej się
o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T albo posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B,
B1, B+E, T, można wydawać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności po
przedstawieniu opinii neurologa potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich
dwóch lat leczenia.
Po tym okresie osoba podlega badaniom kontrolnym przez lekarza
neurologa co pół roku przez okres 2 lat, następnie co rok przez kolejne 3 lata, a następnie w
zależności od wskazań lekarskich.
(Do tej pory Padaczka praktycznie wykluczała możliwość prowadzenia samochodu.
Możliwość uzyskania prawa jazy mały osoby, które do dłuższego czasu nie miały ataku padaczki i nie przyjmowały leków p/padaczkowch od min 3 lat.)8. Osobie ubiegającej się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T albo posiadającej prawo
jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, która miała pierwszy w życiu napad o symptomatologii
padaczkowej można wydawać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności po
przedstawieniu opinii neurologa potwierdzającej okres jednego roku bez napadów.


9. W przypadkach, o których mowa w ust. 5-7, bezwzględnym przeciwwskazaniem do
kierowania pojazdem jest wystąpienie napadu padaczkowego w ciągu ostatnich 2 lat choroby.
Ponowne ubieganie się o kierowanie pojazdami jest możliwe po spełnieniu warunków
określonych w ust. 5.
maestro11
 
Posty: 16
Dołączył(a): piątek 08 kwietnia 2011, 20:52

Re: Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez mk61 » piątek 22 kwietnia 2011, 15:56

Kiedy wchodzi/weszło w życie?
Pozdrawiam. Marcin.
All Rights Reserved. Ÿ
Nobody is perfect. I am nobody.
rusel napisał(a):realne to jest skur-wy-syństwo żeby wymagać od kogoś więcej niż wymaga się od siebie.
Avatar użytkownika
mk61
 
Posty: 2850
Dołączył(a): środa 09 kwietnia 2008, 14:09
Lokalizacja: Gdziekolwiek

Re: Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez maestro11 » piątek 22 kwietnia 2011, 16:08

Rozporządzenie ukazało się dzisiaj na stronie MZ.


http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q49 ... ma=017378&

Teraz czeka na publikacje w Dzienniku Ustaw(średni czas oczekiwania 2-3 tygodni), a w życie wchodzi 2 m-c po ogłoszeniu w Dz.U.
maestro11
 
Posty: 16
Dołączył(a): piątek 08 kwietnia 2011, 20:52

Re: Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez mk61 » piątek 22 kwietnia 2011, 16:19

Dziękuję.
Pozdrawiam. Marcin.
All Rights Reserved. Ÿ
Nobody is perfect. I am nobody.
rusel napisał(a):realne to jest skur-wy-syństwo żeby wymagać od kogoś więcej niż wymaga się od siebie.
Avatar użytkownika
mk61
 
Posty: 2850
Dołączył(a): środa 09 kwietnia 2008, 14:09
Lokalizacja: Gdziekolwiek

Re: Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez Borys68 » piątek 22 kwietnia 2011, 21:42

Ahoj!
Teraz - mimo mojej wady wzroku - mam dostęp do kat. C :)
Borys
PJ ("1.06"; "78") odebrane 4.V.2009
Borys68
 
Posty: 1057
Dołączył(a): czwartek 23 kwietnia 2009, 06:22
Lokalizacja: Warszawa-Bielany, Rzeczpospolita Polska

Re: Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez lith » sobota 23 kwietnia 2011, 11:17

I bardzo dobrze, bo te ograniczenia po korekcji to imo bezsens. Jaka to różnica, czy ktoś ma korekcję 2, czy 6 skoro i tak widzą tak samo.
Avatar użytkownika
lith
 
Posty: 7569
Dołączył(a): niedziela 17 maja 2009, 21:09
Lokalizacja: E-g/Gda

Re: Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez bobpl » sobota 23 kwietnia 2011, 11:52

lith napisał(a):Jaka to różnica, czy ktoś ma korekcję 2, czy 6 skoro i tak widzą tak samo.

o ile chodzą do okulisty i sie sprawdzają. Mam znajomego, ktory twierdzil ze widzi ok, po czym okulista mu powiedzial o wadzie 2,5 dioptri. Ja mam bodajze 2,75 na obu oczach - prawie nic nie widac bez okularów, nie wiem jak on tak chodzil i to przez dlugi czas. A co lepsze jezdzil autem z taka wada bez korekcji..
30.09.2010 - Data uzyskania uprawnień.
Obecnie: Lanos "Czerwona Rakieta" 1.4 z podtlenkiem LPG ;)
bobpl
 
Posty: 450
Dołączył(a): piątek 24 września 2010, 22:04
Lokalizacja: Łączno. ;)

Re: Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez lith » niedziela 24 kwietnia 2011, 23:20

Przecież jest napisane, ze po korekcje ma być ostrość powyżej 0,6 (czyli do prawie 1.7 dioptrii, ta?). I to powinno być ważne. To z ilu korekta to nie mam pojęcia co za różnica.

Z resztą ja się cieszę, że mi nikt się nie przyczepił (no na badaniach nieco kantowałem ;p). Bo na jednym oku mam astygmatyzm (3.5 dioptrii), a korekcji póki co nie mam, bo po prostu nie mam mieć. I weź tu potem wytłumacz jak na czepliwego trafisz, że z tym zasłoniętym okiem to mu nic nie przeczytasz, ale tak ma być xD
Avatar użytkownika
lith
 
Posty: 7569
Dołączył(a): niedziela 17 maja 2009, 21:09
Lokalizacja: E-g/Gda

Re: Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez maestro11 » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 14:19

Przecież jest napisane, ze po korekcje ma być ostrość powyżej 0,6 (czyli do prawie 1.7 dioptrii, ta?). I to powinno być ważne. To z ilu korekta to nie mam pojęcia co za różnica.


Jest napisane, że ostrość wzroku wynosi nie mniej niż 0,6(z korekcją do +- 8 D).
Czyli wystarczy 0,6 im więcej tym lepiej.
Ważne jest jedno, że po korekcji nieważne czym(soczewki lub okulary) ma wynosić 0,6.
maestro11
 
Posty: 16
Dołączył(a): piątek 08 kwietnia 2011, 20:52

Re: Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez lith » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 15:28

Tylko nie rozumiem tego ograniczenia +-8D.... a tym bardziej dzikie mi się wydawało ograniczenie do +-4D. Nie wystarczyłoby, że po korekcji ma być ostrość najmniej 0.6, czy ile tam?
Avatar użytkownika
lith
 
Posty: 7569
Dołączył(a): niedziela 17 maja 2009, 21:09
Lokalizacja: E-g/Gda

Re: Badania lekarskie kierowców 2011 nowe rozporządzenie

Postprzez maestro11 » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 17:03

Tylko nie rozumiem tego ograniczenia +-8D.... a tym bardziej dzikie mi się wydawało ograniczenie do +-4D. Nie wystarczyłoby, że po korekcji ma być ostrość najmniej 0.6, czy ile tam?


Chodzi Ci o kierowców zawodowych(C D), Ci kierowcy po korekcji muszą mieć 0,8 ostrość wzroku.
Osobiście uważam, że +- 8D to dużo i większa korekcja nie powinna być dopuszczalna.
W końcu jest to elita kierowców, najlepsi z najlepszych, najlepiej przebadani.

Ja pisałem o osobach bez widzenia stereoskopowego(obuocznego np. zez lub jednooczność).
Ci kierowcy, do tej pory musieli bez jakiejkolwiek korekcji mieć ostrość wzroku 0,8.
Teraz będzie, że ostrość wzroku musi wynosić 0,6 i możliwa korekcja +- 8D.

Jedyną kategorią prawa jazdy jaką będą mogli uzyskać jest kat. B i prowadzenie samochodów służbowych też kat. B tylko.
maestro11
 
Posty: 16
Dołączył(a): piątek 08 kwietnia 2011, 20:52


Powrót do Luźna gadka

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości